Year2006

 

โลกนี้ยังต้องการสิ่งใด

15-10-2006

Starbucks Marketplace

Thong-Lor

 

                        โลกนี้ยังต้องการสิ่งใด

                    ฤานั่นคือ ความรักอันแสนหวาน

                     มิใช่เพียงให้ใครคนใดคนหนึ่ง

                หากแต่ความรัก ต้องมอบให้แก่กันและกัน

       -----------------------------------------------------------

                         โลกนี้ยังต้องการสิ่งใด

                         มิใช่ขุนเขา หรือ สายน้ำ

                      เรามีขุนเขามากพอ ให้ปีนป่าย

                      มีสายน้ำกว้างพอ ให้แหวกว่าย

        -----------------------------------------------------------

                           โลกนี้ยังต้องการสิ่งใด

                       มิใช่ผลไม้ หรือ ท้องทุ่งเขียวขจี

                     เรามีอาหารมากพอ หากเราแบ่งปัน

                 มีแสงจันทร์ และ ตะวันอบอุ่น คอยสาดส่อง

        -----------------------------------------------------------

            และหากเราอยากจะรู้....ว่าโลกนี้ยังต้องการสิ่งใด

            สิ่งนั้นคือความรัก....มิใช่สำหรับใครคนใดคนหนึ่ง

           หากแต่เป็นความรัก...ที่พวกเรามอบให้แก่กันและกัน

        -----------------------------------------------------------